Skip to main content

V oblasti skladovania a logistiky sa stala dôležitejšia správa skladov a presná kontrola stavu zásob. V automatizovanom sklade prevzali väčšiu úlohu systémy riadenia zásob a ich schopnosť zapadnúť do iných operácií spoločnosti a do hostiteľského systému.

TCPlus je systém WMS založený na Windows, ktorý bol vyvinutý pre použitie so skladovacími zariadeniami, ale môže byť použitý ako samostatný systém alebo ľahko pripojený k existujúcemu ERP systému. Je to kompletný systém WMS, ktorý sa dá použiť, keď sú v sklade stroje aj statické regály. Zber sa uskutočňuje pomocou ručných PDA.

TCPlus pre úložné zariadenia

TCPlus WMS bol vyvinutý pre použitie so skladovacími strojmi ako samostatný alebo s plnou integráciou do ERP. Softvér pracuje so skladovými položkami, miestami skladovania, inventármi a umožňuje kontrolu skladu od zjednodušeného riadenia zásob až po komplexný výber dávky. Čítaj viac.