Skip to main content

Naším cieľom je pokračovať v spolupráci s našimi zákazníkmi pri poskytovaní neustálej podpory pri údržbe a servise našich strojov.

V mnohých prípadoch sú naši zákazníci právne zodpovední za to, že naše skladovacie systémy sú pravidelne kontrolované a udržiavané, aby sa zaručila trvalá bezpečná prevádzka. Využitím našich kvalifikovaných inžinierov môžeme poskytnúť túto službu a vykonať všetky potrebné opravy, aby sme zaistili, že prevádzka našich zákazníkov bude naďalej fungovať efektívne a bezpečne.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich servisných zmlúv, kontaktujte nás.