Skip to main content

Skladovacie stroje sú počítačom riadené skladovacie systémy, ktoré môžu výrazne zlepšiť účinnosť skladovania a vychystávania produktov.

Skladovací stroj môže ušetriť až 75% podlahovej plochy, znížiť chyby vychystávania o 70% a skrátiť dobu vychystania o viac ako 60%. Najefektívnejším spôsobom použitia skladovacích strojov je zahrnutie správy skladu do zariadenia. Náš program WMS je vyvinutý pre Tornado a môže byť štandardne súčasťou všetkých našich strojov. Usporiadajte a optimalizujte svoj sklad pomocou skladovacích strojov. 

Vertikálny skladovací stroj Tornado

Štúdie ukazujú, že viac ako 2/3 času pracovníkov v práci sa vynakladá buď na vyzdvihnutie alebo prepravu uskladneného tovaru. TORNADO zvyšuje produktivitu až o 65% a šetrí až 75% miesta.

Viac
TCPlus WMS

TCPlus je softvér WMS, ktorý bol vyvinutý pre použitie s úložnými zariadeniami, ale môže byť použitý ako samostatný systém alebo ľahko pripojený k existujúcemu systému WMS.

Viac
Skladovacie stroje GMH Tower

Stroje GMH Tower sú určené na skladovanie rôznych druhov ťažkého tovaru, najmä hutníckeho materiálu.

Viac