Skip to main content

Skladovacie stroje sú počítačom riadené skladovacie systémy, ktoré môžu výrazne zlepšiť účinnosť skladovania a vychystávania produktov.

Skladovací stroj môže ušetriť až 75% podlahovej plochy, znížiť chyby vychystávania o 70% a skrátiť dobu vychystania o viac ako 60%. Najefektívnejším spôsobom použitia skladovacích strojov je zahrnutie správy skladu do zariadenia. Náš program WMS je vyvinutý pre Tornado a Paternoster a môže byť súčasťou všetkých našich strojov. Usporiadajte a optimalizujte svoj sklad pomocou Skladovacích strojov.

Vertikálny skladovací stroj Tornado

Štúdie ukazujú, že viac ako 2/3 času pracovníkov v práci sa vynakladá buď na vyzdvihnutie alebo prepravu uskladneného tovaru. TORNADO zvyšuje produktivitu až o 65% a šetrí až 75% miesta.

Viac
Vertikálny skladovací stroj Paternoster

Paternoster je perfektný systém na skladovanie veľkého počtu a rôznych druhov tovaru. Ponúka rýchle spracovanie; Paternoster vždy podnikne najkratšiu cestu k operátorovi a zároveň minimalizuje počet chýb pri výbere.

Viac
Horizontálny skladovací stroj HOCA

Horizontálne karusely sú vynikajúcou voľbou pre veľké skladovacie priestory alebo budovy s malou svetlou výškou. Horizontálny skladovací systém je schopný pojať veľké množstvá objemného tovaru, čím sa výrazne skracuje doba vyberania.

Viac
TCPlus WMS

TCPlus je softvér WMS, ktorý bol vyvinutý pre použitie s úložnými zariadeniami, ale môže byť použitý ako samostatný systém alebo ľahko pripojený k existujúcemu systému WMS.

Viac
Skladovacie stroje GMH Tower

Stroje GMH Tower sú určené na skladovanie rôznych druhov ťažkého tovaru, najmä hutníckeho materiálu.

Viac