Skip to main content

TCPlus WMS bol vyvinutý pre použitie so skladovacími strojmi ako samostatný alebo s plnou integráciou do ERP.

Kasten-TCPlus-for-Storage-Machines

Softvér pracuje so skladovými položkami, miestami skladovania, zásobami a umožňuje kontrolu skladu od zjednodušeného riadenia zásob až po zložité systémy vyberania dávok, ktoré môžu obsahovať viac Tornad a Paternosterov. 

Funkcie a výhody TCPlus

 • Picking
 • Zásoby
 • Čistá grafika, ktorá zobrazuje všetky operácie
 • Premiestňovanie predmetov v sklade
 • Hlásenie tovaru
 • Schémy opakovania pre rôzne skladové priestory a police
 • História transakcií (kto, čo, kedy)
 • Grafické monitorovanie rýchlosti plnenia skladu
 • Monitorovanie typov skladov a nakladacích položiek
 • Možnosť tlače rôznych štítkov počas vyberania
 • FIFO, Pohyblivé skladovacie miesta, Pevné skladovacie miesta s alebo bez správy množstva
 • Riadenie dát skladu priamo z hostiteľského systému
 • Podpora kontroly samostatných výrobných šarží jednotlivej položky na príslušné skladovacie miesto
 • Niekoľko rôznych jazykov
 • Kontrola používateľských účtov a užívateľských práv
 • Kontrola hmotnosti predmetov
 • Položky miniatúry alebo výkresy
 • • Pripojenie sériového čísla k položkám